Cơ cấu tổ chức

        I. Hội đồng quản trị:
1. Ông Đinh Ngọc Hiện – Chủ tịch HĐQT

2. Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông Lê Công Huỳnh – Phó Chủ tịch HĐQT

4. Ông Lê Huy – Ủy viên

5. Ông Nguyễn Đình Tư – Ủy viên

6. Ông Nguyễn Thái Thắng -Ủy viên

7. Ông Lê Hoàng Hà – Ủy viên

      II. Ban Giám hiệu:

a
thay_hien_ht

Hiệu trưởng: TS. Đinh Ngọc Hiện
Điện thoại: 0913.250.957; Email: dinhngochien@thanhtay.edu.vn

a

co-huong-hp

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thị Hương
Điện thoại: 0913.210.744; Email: nthuong@thanhtay.edu.vn

a
0_014c6

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Đặng Đức Sơn
Điện thoại: 0912.265.088; Email: sdangduc@thanhtay.edu.vn

a
tin-hp

Phó Hiệu trưởng: TS. Đặng Xuân Tin
Điện thoại:  0913.376.127; Email: tindx@thanhtay.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *