Hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng đào tạo

Trong giai đoạn phát triển hội nhập hiện nay của Việt Nam, Trường Đại học Thành Tây đã xem hợp tác quốc tế là xu hướng tất yếu để nâng cao chất lượng hoạt động về mọi phương diện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt từ năm 2009, Việt Nam bắt đầu mờ của hoàn toàn cho các cơ sở giáo dục đại học có 100% vốn nước ngoài hoạt động trong nước.

a

Nhận thức được tầm quan trọng của hội nhập quốc tế, từ khi thành lập đến nay, các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thành Tây ngày càng được mở rộng, đảm bảo tốt các quy định và mang lại hiệu quả toàn diện.
Với lợi thế là một trường đa ngành, Đại học Thành Tây đã thu hút được sự quan tâm của nhiều đơn vị, tổ chức nước ngoài trong việc liên kết đào tạo. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo từ Bộ Giáo dục, Trường cố gắng tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên được tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài hoặc hợp tác với nước ngoài.

a
Trường Đại học Thành Tây đã thể hiện tầm nhìn và hướng đi đúng đắn trong việc thiết lập các quan hệ hợp tác quốc tế. Đội ngũ cán bộ phụ trách mảng hợp tác quốc tế có tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ, cũng như nắm vững các quy định hiện hành trong hợp tác quốc tế. Họ đã góp phần đảm bảo cho hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thành Tây trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học vừa đúng quy định pháp lí, vừa có hiệu quả thiết thực.

a
Trường đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để khuyến khích cán bộ giảng viên tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế như tổ chức các lớp học nâng cao trình độ tiếng Anh, tin học, ứng dụng công nghệ thông tin. Thông qua các hoạt động trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học với nước ngoài, Trường Đại học Thành Tây đã từng bước phát triển được một đội ngũ giảng viên có trình độ về nghiên cứu khoa học, từng bước phát triển khả năng làm việc với đối tác nước ngoài.

a
Thành công của những chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với nước ngoài tạo nền tảng quan trọng cho những bước phát triển quan hệ hợp tác tiếp theo cũng như khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của nhà trường trong nước và trong quan hệ với nước ngoài.

a1(1)(1)a

Hàng năm, Trường luôn cố gắng tổ chức hội nghị về hợp tác quốc tế để giúp cán bộ giảng viên có ý thức coi hoạt động hợp tác quốc tế là một biện pháp chủ yếu để phát triển Nhà trường và có cơ hội nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Nhà trường tiếp tục mở các lớp đào tạo nâng cao và chuyên sâu về ngoại ngữ, vi tính cho cán bộ giảng viên, khuyến khích cán bộ giảng viên không ngừng nâng cao năng lực về các lĩnh vực này để có thể tiếp cận với các chương trình. Nhà trường sẽ tiếp tục trích thưởng cho các cán bộ giảng viên có công trình nghiên cứu được đăng tải ở nước ngoài, dành một khoản quỹ tự có để hỗ trợ cán bộ giảng viên tham gia hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học quốc tế.

a
Trong thời gian tới, trường Đại học Thành Tây vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong các mối quan hệ và hợp tác quốc tế. Những hoạt động này nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đẩy mạnh chất lượng dạy học trong nhà trường. Bên cạnh đó, Trường cũng tích cực tìm kiếm những nguồn tài trợ quốc tế cho hoạt động nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *