Khung chương trình MBA

Tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Hà Nội

Tuyen sinh cao hoc MBA

Căn cứ quyết định số 1426/QĐ – BGDĐT ngày 25/4/2014 v/v cho phép Trường Đại học Thành Tây đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Thực hiện công văn số 3141/BGDĐT – KHTC ngày 18/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ, ngày 27 và 28 tháng 05 năm 2015 Trường Đại học Thành Tây tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Lịch thi cụ thể như sau:

 

TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

Trường Đại học Thành Tây là cơ sở giáo dục do các nhà giáo, nhà khoa học và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo cùng góp vốn xây dựng. Sau nhiều năm chuẩn bị ngày 10 tháng 10 năm 2007 trường đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập theo Quyết định số 1368/QĐ-TTg.Trường Đại học Thành Tây thông báo tuyển sinh  Cao  học đợt 1, năm 2015 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến:

 

TT Chuyên ngành Mã số Chỉ tiêu
1 Quản trị kinh doanh. 60340102 27
 
 
 
 2. Địa điểm và thời gian đào tạo
+ Địa điểm học: Trường Đại học Thành Tây – Tầng 3 Tòa nhà M5, Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
+ Thời gian: 2 năm

3. Hình thức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển: áp dụng với thí sinh là người nước ngoài, thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ  ban hành tại Thông tư  số 15/2014/TT ngày 15/5/2014.

3.2.Thi tuyển áp dụng với thí sinh là người Việt Nam.:

Các môn thi:

– Môn cơ bản: Toán kinh tế
– Môn cơ sở ngành: Kinh tế học
– Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (Tiếng Anh B).

4. Đối tượng và điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

4.1. Điều kiện văn bằng

4.1.1. Các ngành đúng, phù hợp không phải học bổ sung kiến thức:

– Quản trị marketing
– Kinh doanh bất động sản
– Kinh doanh quốc tế
– Kinh doanh thương mại
– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
– Quản trị khách sạn
– Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

4.1.2. Ngành gần:

Stt Tên Ngành gần Mã ngành Môn học bổ sung kiến thức (5 môn) Số tín chỉ
1 Tài chính – Ngân hàng 52340201 1. Marketing căn bản
2. Quản trị nhân lực
3. Thanh toán quốc tế
4. Tài chính quốc tế
5. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
3
2 Kế toán 52340301 3
3 Kiểm toán 52340302 3
4 Quản trị nhân lực 52340404 3
5 Hệ thống thông tin quản lý 52340405 2
6 Quản trị văn phòng 52340406 3

4.1.3. Ngành xa:

Stt Tên Ngành xa Mã ngành Môn học bổ sung kiến thức Số tín chỉ
1 Luật 52380101 1. Marketing căn bản 3
2 Ngôn ngữ Anh 52220201 2. Quản trị nhân lực 3
3 Truyền thông đa phương tiện 52320104 3. Thanh toán quốc tế 3
4 Quản lý đất đai 52850103 4. Tài chính quốc tế 3
5 Công nghệ thông tin 52480201 5. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3
6 Quản lý tài nguyên và môi trường 52850101 6. Tiền tệ ngân hàng 2
7 Quản lý tài nguyên rừng 52620211 7. Kế toán quản trị 2
8 Kỹ thuật hóa học và thực phẩm 52520301 8. Quản trị tài chính doanh nghiệp 2
9. Kinh tế học 2
     
    10. Nguyễn lý kế toán và kế toán tài chính 2
    11. Toán kinh tế 2
   
    12. Kinh tế phát triển 2
   

4.2. Thí sinh có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “bằng đại học” do Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
4.3. Hồ sơ dự thi:

– Đơn dự thi cao học
– Sơ yếu lý lịch
– Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học
– Bản sao Bảng điểm đại học
– Giấy chứng nhận sức khỏe
– Các giấy tờ pháp lý về Đối tượng ưu tiên và thâm niên công tác nếu có
– 03 ảnh 4x6cm.

(Thí sinh có nhu cầu mua hồ sơ tuyển sinh, liên hệ trực tiếp tại Trường Đại học Thành Tây hoặc gọi điện theo số:  0942 974 500)

4.4. Nộp hồ sơ và đóng lệ phí đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Trường Đại học Thành Tây:
5. Kế hoạch tuyển sinh

5.1. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ tuyển sinh và đăng ký học bổ sung vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ Thứ hai đến Thứ sáu) trong khoảng thời gian sau:

– Phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ: từ 05/07/2015 đến 20/09/2015
– Đăng ký và học bổ sung: từ 16/09/2015 đến 25/09/2015. 
– Ôn tập kiến thức: Từ 21/08/2015 đến 15/10/2015.

Nhà trường chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh theo mẫu do Trường phát hành. Thí sinh đến đăng ký học bổ sung mang theo bảng điểm đại học (bản foto) để đối chiếu.

5.2. Thời gian thi

– Dự kiến vào các ngày 26,27,28/10/2015 tại Trường Đại học Thành Tây.

5.3. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học
Dự kiến tháng 11 năm 2015.

Ghi chú: Trường Đại học Thành Tây không gửi Giấy báo thi tới từng thí sinh. Lịch thi chính thức và Danh sách thí sinh dự thi sẽ được đăng tải trên website của Trường http://www.thanhtay.edu.vn hoặc website: http://www.wcu.edu.vn từ ngày 15/10/2015. Những thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 16/10/2015.
Thời gian học các môn học bổ sung: dự kiến tổ chức bắt đầu từ 16/09/2015 đến 25/09/2015.
Chương trình học bổ sung trình độ đại học của từng chuyên ngành và các thông tin chi tiết khác xem trên Website của Trường Đại học Thành Tây WCU.

Điện thoại liên lạc:Tại Hà Nội:  HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY (WCU)
Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế:Hỗ trợ trực tuyến : 0942 974 500

HIỆU TRƯỞNG

                                                          

TS. Đinh Ngọc Hiện

Phụ lục 1

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG TRONG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
(Theo Thông tư số15 /2014/TT-BGDĐT ngày  15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS Khung Châu Âu
3/6 (Khung VN) 4.5 450   PBT 133   CBT   45   iBT 450 Preliminary PET Business Preliminary 40 B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Phụ lục 2

 
BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 
 TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 KHUNG CHÂU ÂU  
Để xét trình độ ngoại ngữ của thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh
(Theo Thông tư số 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15/02/2012 và Công văn số 3762/BGDĐT – GDĐH ngày 05/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
1. Tiếng Anh
 
Cấp độ (CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS
B1 4.5 450   PBT
450   ITP
133   CBT
45   iBT
450 Preliminary PET Business Preliminary 40

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)
2. Một số tiếng khác

Cấp độ (CEFR) Tiếng       Nga Tiếng                 Pháp Tiếng                Đức Tiếng Trung Tiếng  Nhật
B1 TRKI 1 DELF B1
TCF niveau 3
B1
ZD
HSK        cấp độ 3 JLPT  N4
 
 Địa điểm tổ chức thi:  Trường Đại học Thành Tây Cơ sở Hà Nội 1 – Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
 
Ngày Buổi Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
27/10/2015 Sáng 8h30 Làm thủ tục thi  
Chiều 13h30 Thi môn cơ  bản  
28/10/2015 Sáng 8h00 Thi môn cơ sở ngành  
Chiều 13h30 Thi môn ngoại ngữ  

Trân trọng cảm ơn.

  HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Ngọc Hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *