wiw wiw Trường Đại học Thành Tây Mục tiêu đào tạo chương trình cử nhân Kế toán Tài chính chất lượng cao - Trường Đại học Thành Tây

0942 974 500
0942 974 500

Skye :

Yahoo :du học anh

Hỗ trợ

Mục tiêu đào tạo chương trình cử nhân Kế toán Tài chính chất lượng cao

1. Mục tiêu

Mục tiêu của chương trình là nhằm cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai trong các lĩnh vực nghề nghiệp liên quan tới tài chính và kinh tế, khi cả hai lĩnh vực này đều đòi hỏi rất nhiều kĩ năng. Sinh viên được tham gia phân tích và đánh giá khía cạnh kinh tế tài chính trong quá trình ra quyết định quản lí. Chương trình cũng trang bị cho sinh viên để trở thành những người ra quyết định hiệu quả trong việc điều hành công tác kế toán tài chính, kinh doanh, thương mại và cũng như thành thạo các kĩ năng và kiến thức chuyên môn về các chuyên ngành kế toán và tài chính để có thể đáp ứng tốt các yêu cầu thực tiễn.

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ tốt nghiệp với tấm bằng do Đại học Thành Tây (WCU) cấp. Cuối chương trình, sinh viên đáp ứng được chuẩn đầu ra của môn học của cả hai bằng và đạt được hai hệ thống tín chỉ. Chuẩn đầu ra của các môn học và các tín chỉ được trình bày chi tiết dưới đây.

Theo đó, các mục tiêu của chương trình bao gồm:

  • Khuyến khích phát triển các kĩ năng, bao gồm cả kĩ năng đặc thù của môn học và các kĩ năng làm việc chung khác, giúp nâng cao cơ hội nghề nghiệp.
  • Cung cấp một khóa học tạo ra sự kích thích và dễ tiếp cận đem đến cho sinh viên sự hiểu biết toàn diện về các vấn đề tài chính và kế toán đương đại mà sinh viên có thể phát triển và áp dụng vào công việc tương lai.
  • Phát triển những sinh viên có nhận thức về tài chính và kế toán, có quyết tâm và năng lực để nắm bắt được sự thay đổi và tập trung vào thành tích.
  • Mang lại cho sinh viên cơ hội có được 1 năm kinh nghiệm làm việc thông qua thu xếp công việc, với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp là đối tác của WCU.

2. Điểm khác biệt của chương trình

Trọng tâm của chương trình bao hàm khái niệm về Kế toán Tài chính chất lượng cao theo định hướng thực hành và vai trò mà những người tốt nghiệp sẽ có trong cộng đồng như là những người làm thay đổi doanh nghiệp.

Định hướng thực hành là bản cam kết với doanh nghiệp về việc tập trung vào tình huống và hoạt động trong cuộc sống thực nhằm tăng cường sự hiểu biết về bản chất hội nhập của các lĩnh vực chức năng của hoạt động kế toán  – tài chính có khả năng áp dụng tự tin những kiến thức này vào thực tế thông qua giao tiếp, làm việc nhóm tốt, có kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ, có khả năng phản biện (và có thể chấp nhận và dựa trên sự phê bình), có khả năng giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định và khả năng quản lí thời gian. Sinh viên sẽ phát triển những kĩ năng này như một phần đặc biệt trên chặng đường học tập của mình, có thể thể hiện khả năng tác động, sở trường và tính riêng biệt trong lĩnh vực công tác mà mình lựa chọn.

SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO SO VỚI CHƯƠNG TRÌNH THÔNG THƯỜNG:

  • 20% số môn học chuyên ngành tài chính bằng song ngữ Anh – Việt;
  • Cơ cấu môn học: 40% lý thuyết + 60% thực hành;
  • Giảng viên là giáo sư đầu ngành và chuyên gia tài chính có kinh nghiệm thực tiễn;
  • 5 môn thực hành trên máy vi tính và phần mềm kế toán;
  • Có thể học tiếp lấy chứng chỉ hành nghề  Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW)

3. Cử nhân

Một cử nhân tốt nghiệp sẽ thể hiện được những năng lực mà chúng tôi tin tưởng chắc chắn là cần thiết cho sự thành công trong thế kỉ 21. Cử nhân sẽ thể hiện mình là một người học biết suy luận và phản biện với cái nhìn toàn cầu, sẵn sàng đóng góp sức mình vào .
Bằng Cử nhân chuyên ngành Kế toán Tài chính nhằm mục đích đào tạo ra những cử nhân biết suy luận và phản biện, với cái nhìn toàn cầu, và sẵn sàng cho thị trường việc làm.

Nhằm tận dụng kiến thức và sự hiểu biết mà bằng đại học có mục tiêu phát triển, giao tiếp hiệu quả, và năng lực làm việc nhóm cùng các bên liên quan đa dạng, được xem là phẩm chất thiết yếu của những sinh viên tốt nghiệp trường chúng tôi. Sự phát triển trong giao tiếp, kĩ năng thuyết trình và làm việc nhóm là trọng tâm của chương trình và được bồi dưỡng từ những nguyên tắc đầu tiên cho tới trình độ cao trong một số môn học chuyên đề, đặc biệt là thông qua các chương trình thảo luận có hướng dẫn, vị trí công việc và các môn học thực hành chuyên nghiệp, các môn học về kĩ năng hành nghề.

Các nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao tư duy độc lập và khả năng sáng tạo để tìm ra các giải pháp. Chương trinh học tập này cho phép sinh viên làm chủ việc học – dù là học tập cá nhân hay theo nhóm –khuyến khích tư duy độc lập và giải quyết vấn đề thông qua chuỗi các hoạt động liên quan tới tài chính và kinh tế, thông qua kĩ năng đọc hiểu và soạn thảo trong các môn học chuyên đề; hoặc trong các buổi thảo luận có hướng dẫn và các buổi thuyết trình.

Theo BUV

Đăng ký tham gia

Để biết thêm thông tin chi tiết? Hãy điền thông tin của bạn theo mẫu sau và một trong số các trung tâm ủy quyền của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Gửi bình luận

  Hotline:0942 974 500