Mục tiêu đào tạo hệ chất lượng cao

 

I. MỤC TIÊU

Mục tiêu của hệ chất lượng cao là nhằm cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai trong các lĩnh vực nghề nghiệp liên quan tới tài chính và kinh tế, khi cả hai lĩnh vực này đều đòi hỏi rất nhiều kĩ năng. Sinh viên được tham gia phân tích và đánh giá khía cạnh kinh tế tài chính trong quá trình ra quyết định quản lí. Chương trình cũng trang bị cho sinh viên để trở thành những người ra quyết định hiệu quả trong việc điều hành công tác kế toán tài chính, kinh doanh, thương mại và cũng như thành thạo các kĩ năng và kiến thức chuyên môn về các chuyên ngành kế toán và tài chính để có thể đáp ứng tốt các yêu cầu thực tiễn.

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ tốt nghiệp với tấm bằng do Đại học Thành Tây (WCU) cấp.

Các mục tiêu của chương trình bao gồm:

  1. Cung cấp sự hiểu biết toàn diện về các vấn đề tài chính và kế toán mà sinh viên có thể phát triển và áp dụng vào công việc tương lai;
  2. Khuyến khích phát triển các kỹ năng thực hành nghề nghiệp, bao gồm cả kỹ năng đặc thù của môn học chuyên ngành và các kỹ năng làm việc chung khác, giúp nâng cao cơ hội thành công trong sự nghiệp;
  3. Phát triển những sinh viên có nhận thức về tài chính và kế toán, có quyết tâm và năng lực để nắm bắt được sự thay đổi và tập trung vào thành tích.
  4. Mang lại cho sinh viên cơ hội có được 1 năm kinh nghiệm làm việc thông qua thu xếp công việc, với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp là đối tác của WCU.

II. ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CHẤT LƯỢNG CAO WCU SO VỚI CHƯƠNG TRÌNH THÔNG THƯỜNG

Sự khác biệt nằm ở trọng tâm của chương trình. Trọng tâm của chương trình này bao hàm khái niệm về Kế toán Tài chính chất lượng cao theo định hướng thực hành và vai trò mà những người tốt nghiệp sẽ có trong cộng đồng như là những người làm thay đổi doanh nghiệp.

Định hướng thực hành là bản cam kết với doanh nghiệp về việc tập trung vào tình huống và hoạt động trong cuộc sống thực nhằm tăng cường sự hiểu biết về bản chất hội nhập của các lĩnh vực chức năng của hoạt động kế toán  – tài chính có khả năng áp dụng tự tin những kiến thức này vào thực tế thông qua giao tiếp, làm việc nhóm tốt, có kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ, có khả năng phản biện (và có thể chấp nhận và dựa trên sự phê bình), có khả năng giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định và khả năng quản lí thời gian. Sinh viên sẽ phát triển những kĩ năng này như một phần đặc biệt trên chặng đường học tập của mình, có thể thể hiện khả năng tác động, sở trường và tính riêng biệt trong lĩnh vực công tác mà mình lựa chọn.

Sự khác biệt của chương trình được thể hiện trong kết cấu của chương trình cử nhân chất lượng cao của WCU:

 

  1. 20% số môn học chuyên ngành tài chính bằng song ngữ Anh – Việt;

  2. Cơ cấu môn học: 40% lý thuyết + 60% thực hành;

  3. Giảng viên là giáo sư đầu ngành và chuyên gia tài chính có kinh nghiệm thực tiễn;

  4. 5 môn thực hành trên máy vi tính và phần mềm kế toán-tài chính;

  5. Có thể học tiếp lấy chứng chỉ hành nghề  Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW)

 

Các nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao tư duy độc lập và khả năng sáng tạo để tìm ra các giải pháp. Chương trinh học tập này cho phép sinh viên làm chủ việc học – dù là học tập cá nhân hay theo nhóm –khuyến khích tư duy độc lập và giải quyết vấn đề thông qua chuỗi các hoạt động liên quan tới tài chính và kinh tế, thông qua kĩ năng đọc hiểu và soạn thảo trong các môn học chuyên đề; hoặc trong các buổi thảo luận có hướng dẫn và các buổi thuyết trình.

A

III. CỬ NHÂN TỐT NGHIỆP

Một cử nhân tốt nghiệp sẽ thể hiện được những năng lực mà chúng tôi tin tưởng chắc chắn là cần thiết cho sự thành công trong thế kỉ 21. Cử nhân sẽ thể hiện mình là một người học biết suy luận và phản biện với cái nhìn toàn cầu, sẵn sàng đóng góp sức mình vào hệ thống nhân lực chuyên gia tài chính của Việt Nam.

Bằng Cử nhân chuyên ngành Kế toán Tài chính cũng nhằm mục đích đào tạo ra những cử nhân có kỹ năng làm việc thực tế  và sẵn sàng cho các vị trí cao cấp về Kế toán – Tài chính tại các doanh nghiệp. Nhằm tận dụng kiến thức và sự hiểu biết mà bằng đại học có mục tiêu phát triển, giao tiếp hiệu quả, và năng lực làm việc nhóm cùng các bên liên quan đa dạng, được xem là phẩm chất thiết yếu của những sinh viên tốt nghiệp trường chúng tôi. Sự phát triển trong giao tiếp, kĩ năng thuyết trình và làm việc nhóm là trọng tâm của chương trình và được bồi dưỡng từ những nguyên tắc đầu tiên cho tới trình độ cao trong một số môn học chuyên đề, đặc biệt là thông qua các chương trình thảo luận có hướng dẫn, vị trí công việc và các môn học thực hành chuyên nghiệp, các môn học về kĩ năng hành nghề. Cử nhân tốt nghiệp cũng có vốn Tiếng Anh đủ để làm việc trong các công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc các công ty liên doanh với mức lương hấp dẫn và môi trường làm việc đẳng cấp Quốc tế.

A

Theo WCU News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *