Trường Đại học Thành Tây ký thỏa thuận hợp tác đào tạo đại học và sau đại học với Trường Đại học Calafonia Mirama

Căn cứ biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký ngày 11/3/2013 giữa Trường Đại học Thành Tây – Việt Nam và Trường Đại học California Miramar – Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 3 năm 2013, tại Trường Đại học Thành Tây, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TS. Đinh Ngọc Hiện và Hiệu trưởng NGƯT.GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học California Miramar TS. Dominic Mwenja. Theo đó, hai bên tiếp tục thảo luận ghi nhớ đã ký trên cơ sở xác định vai trò, trách nhiệm trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

a

ký vói Miramar
Hình ảnh tại buổi gặp mặt

Những lĩnh vực hợp tác đào tạo được hai bên ký ghi nhớ:

a
1. Đào tạo Đại học

a
2. Đào tạo Sau đại học về quản lý truyền thông và các chuyên ngành khác mà hai bên cùng quan tâm.

a
Theo đó Trường Đại học Thành Tây sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết xây dựng một mô hình dự án hợp tác và hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan ở Việt Nam. Trường Đại học California Miramar chịu trách nhiệm thu thập thông tin cần thiết và xây dựng một mô hình dự án hợp tác, mô hình tàichính cho chương trình, đề xuất các phương án hợp tác.

a
(Toàn văn Biên bản ghi nhớ)

a
Cuối buổi gặp mặt, hai bên chụp ảnh lưu niệm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng đã đưa TS. Dominic Mwenja đi thăm giới thiệu cơ sở vật chất, khuôn viên hiện có của trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *