wiw wiw Trường Đại học Thành Tây Trường Đại học Thành Tây tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên K9

0942 974 500
0942 974 500

Skye :

Yahoo :du học anh

Hỗ trợ

Trường Đại học Thành Tây tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên K9

Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên vào mỗi dịp đầu năm là hoạt động thường xuyên của trường Đại học Thành Tây nhằm thực hiện nghiêm túc thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe cho sinh viên mới nhập trường để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng.

Tags: , ,

Đăng ký tham gia

Để biết thêm thông tin chi tiết? Hãy điền thông tin của bạn theo mẫu sau và một trong số các trung tâm ủy quyền của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Gửi bình luận

  Hotline:0942 974 500